Tuyển dụng

[JunjinVietnam] Tuyển dụng kế toán tổng hợp

[JunjinVietnam] Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Vị trí: Kế toán tổng hợp Lĩnh vực: Kế toán công ty khai thác mỏ lộ thiên, cho thuê máy công trình: máy xúc, máy khoan... Số lượng: 02 nhân viên Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

[JunjinVietnam] Tuyển dụng kế toán công trường Bỉm Sơn

[JunjinVietnam] Tuyển dụng kế toán công trường Bỉm Sơn

Thông tin chung Vị trí: Kế toán công trường Bỉm Sơn Lĩnh vực: Kế toán khai thác mỏ Số lượng: 01 nhân viên Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2019

[HAVIMEX] Tuyển dụng nhân viên Xuất nhập khẩu

[HAVIMEX] Tuyển dụng nhân viên Xuất nhập khẩu

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019 Havimex.vn

[HAVIMEX] Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

[HAVIMEX] Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

[HAVIMEX] Tuyển dụng nhân viên lái xe

[HAVIMEX] Tuyển dụng nhân viên lái xe

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017