Tin trong ngành

Xi măng Xuân Thành bổ sung thêm mỏ đá vôi cho dự án dây chuyền 2

Bổ sung mỏ đá vôi cho dự án dây chuyền 2 Xi măng Xuân Thành

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1685/TTg-KTN về việc bổ sung mỏ đá vôi vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho dự án dây chuyền 2 Xi măng Xuân Thành.

 


Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1931/BXD-VLXD ngày 31/8/2015 về việc bổ sung mỏ đá vôi vào Quy hoạch cho dự án dây chuyền 2 Xi măng Xuân Thành, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung mỏ đá vôi thuộc các xã Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Nghị, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với diện tích 247,5 ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho dự án dây chuyền 2 Xi măng Xuân Thành.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Hà Nam về tọa độ cụ thể phù hợp diện tích mỏ đá vôi trên trong quá trình thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Theo ximang.vn