Tin trong ngành

Trị giá nhập khẩu máy xây dựng lớn nhất trong 3 năm kể từ năm 2012

Bất động sản, giao thông và xây dựng diễn ra sôi động trong quý 1/2015 đã tác động đến nhu cầu về máy móc phục vụ các công trình giao thông và xây dựng. Nhập khẩu máy xây dựng trong quý 1/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014, đạt 4.612 chiếc với trị giá 103,33 triệu USD.

Kinh tế nước ta trong quý 1/2015 đã đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng GDP quý 1 ước đạt 6,03%, cao nhất với cùng kỳ 5 năm trước đây, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, với mức tăng 8,25% ( gần gấp đôi mức tăng cùng kỳ ). Cũng trong 3 tháng đầu năm 2015, nhiều dự án giao thông lớn được triển khai, chính điều này đã tác động lớn nhu cầu về máy móc phục vụ cho công trình giao thông và xây dựng. Nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong quý 1/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014 và trong tháng 3/2015 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2012 (1878 chiếc).

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong tháng 3/2015 đạt 1.878 chiếc với trị giá 49,18 triệu USD, tăng 52,81% về lượng và 79,39% về trị giá so với tháng trước, tăng 54,57% về lượng và 68,48% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong quý 1/2015, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta đạt 4.612 chiếc với trị giá 103,33 triệu USD, tăng 44,89% về lượng và 38,70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Qúy 2/2015, các công trình giao thông và xây dựng sẽ hoạt động nhộn nhịp trở lại và thông thường hàng năm đây là thời điểm các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu máy xây dựng. Dự báo nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong quý 2/2015, ước đạt 1.500 chiếc/tháng.

Thị trường cung cấp:

Chiếm 60% tổng lượng máy xây dựng nhập khẩu trong quý 1/2015 là từ thị trường Nhật Bản, đạt 2.761 chiếc với trị giá 50,04 triệu USD, tăng 57,86% về lượng và 71,40 về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 3/2015 đjt 289 chiếc với trị giá 8,85 triệu USD, tăng 38,94% về lượng và 20,80% về trị giá so với tháng trước, tăng 26,20% về lượng và 25,99% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 3/2015, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc đạt 207 chiếc với trị giá 4,57 triệu USD, tăng 84,82% về lượng và 85,96% về trị giá so với tháng trước, tăng 56,82% về lượng và 47,34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng máy xây dựng từ thị trường Mỹ trong tháng 3/2015 đạt 60 chiếc với trị giá 1.55 triệu USD , gỉam 4,76% về lượng nhưng tăng 19,50% về trị giá so với tháng trước, tăng 5,26 về lượng và 5,61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh nghiệp nhập khẩu

Qúy 1/2015, có 349 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta. Trong đó, có 23 doanh nghiệp đạt trị giá trên 1 triệu USD.

Đứng đầu về trị giá nhập khẩu trong quý 1/2015 là Công Ty TNHH SX Và Kinh doanh xuất nhập khẩu Tuyên Quang, đạt 4,33 triệu USD. Tiếp theo là các doanh nghiệp, Công ty TNHH thiết bị năng Marubeni ( 4,31 triệu USD), Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hanco ( 4,14 triệu USD),....

 

havimex.vn