Tin trong ngành

Tập đoàn The Vissai đẩy nhanh tiến độ thực hiện cụm dự án xi măng tại Nghệ An

Tập đoàn The Vissai hiện đang đầu tư cụm dự án gồm: Công ty CP xi măng Sông Lam, Trạm nghiềm xi măng và Cảng quốc tế tại xã Nghi Thiết – Nghi Lộc. Đây là cụm dự án trọng điểm tại Nghệ An và trong quá trình thực hiện nhà đầu tư luôn được các cấp, ngành quan tâm, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, nên cụm dự án quan trọng này thực hiện đúng tiến độ. 

                               

Nhà máy Xi măng Sông lam tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương

Với mục tiêu đưa Nhà máy xi măng Sông Lam, Trạm nghiền xi măng (công suất 4 triệu tấn/năm) và Cảng biển chuyên dụng quốc tế (đón tàu công suất 70.000 tấn) vào vận hành cuối năm 2016, ngay sau Tết Tập đoàn xi măng The Vissai đã tập trung cao độ trong việc triển khai các dự án.

                                

Cảng biển quốc tế chuyên dụng quốc tế Nghi Thiết

Đến nay, trên công trường thi công nhà máy Xi măng Sông Lam thường xuyên có hơn 1.000 cán bộ CNV làm việc, trong đó có hơn 200 chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài.Với sự tập trung quyết liệt như vậy, hiện tại đã thực hiện hoàn thành được 90% khối lượng công việc xây dựng nhà máy và đang triển khai sang phần lắp đặt thiết bị.

Dự kiến đến tháng 4/2016 sẽ hoàn thành các hạng mục phần xây dựng nhà máy và đến tháng 11/2016 sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, đi vào vận hành sản xuất.

                                

Thi công các hạng mục dự án tại Nghi Thiết

Tại công trường thi công Trạm nghiền và Cảng biển chuyên dụng quốc tế Nghi Thiết do địa hình  thi công xây dựng rất phức tạp và phải tiến hành đào đắp khối lượng đất, đá rất lớn… công tác GPMB tuyến đường D4 gặp nhiều khó khăn, trở ngại.  

Chính vì vậy, trên công trường này luôn được ưu tiên tập trung nhân lực, tài chính, trang thiết bị thi công. Hiện tại có khoảng 200 cán bộ CNV và nhiều loại thiết bị máy móc thi công san lấp mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ. Dự án Trạm nghiền và Cảng biển chuyên dụng quốc tế là 2 hạng mục gắn liền với dự án nhà máy Xi măng Sông Lam (xã Bài Sơn, huyện Đô Lương).

Với tiến độ như vậy, sau khi nhà máy Xi măng Sông Lam đi vào hoạt động thì 2 dự án Trạm nghiền và Cảng biển chuyên dụng Nghi Thiết cũng sẽ hoàn thành để phục vụ cho việc sản xuất, vận chuyển sản phẩm vào tháng 11/2016.


Nguồn: Bích Ngọc (TH/ Báo Nghệ An)