Tin trong ngành

Nhập khẩu máy xây dựng tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2015

Theo Tổng cục Hải quan, chỉ trong tháng đầu năm 2015, cả nước đã nhập khẩu lượng máy móc, thiết bị, phụ tùng hơn 2,587 tỷ USD.

Việc xây dựng nhà máy, công trình đang phụ thuộc lớn vào nguồn máy móc, thiết bị nhập khẩu. Trong ảnh, nhà máy nhiệt điện Cà Mau. Ảnh: T.Bình.  

Việc xây dựng các công trình, nhà máy đang phụ thuộc lớn vào nguồn máy móc, thiết bị nhập khẩu. 

(Trong ảnh, nhà máy nhiệt điện Cà Mau)

Trị giá nhập khẩu nêu trên tăng tới gần 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 (Tháng 1-2014 cả nước nhập 1,6 tỷ USD).

Mức nhập khẩu nêu trên tiếp tục giúp nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu. Kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá kim ngạch đạt 1,937 tỷ USD, tăng tới 706 triệu USD so với cùng kỳ 2014 (Cùng kỳ nhập 1,231 tỷ USD).
Đây cũng là nhóm hàng nhập khẩu đạt giá trị kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên tính đến hết tháng 1-2015.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 1-2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 13,77 tỷ USD, giảm 1,9% (Tương ứng giảm 272 triệu USD) so với tháng 12 năm 2014) nhưng tăng tới 39,2% (Tương ứng tăng hơn 3,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên đến hơn 8,32 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm gần 60,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong tháng 1-2015.