Tin trong ngành

Năm 2014, Nhập khẩu máy xây dựng tăng mạnh

Năm 2014, thị trường bất động sản phục hồi, cùng với đó nhiều dự án giao thông cũng được triển khai. Vì vậy, nhu cầu về máy móc phục vụ cho giao thông và xây dựng tăng mạnh trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 11/2014, chỉ có tháng 1 và tháng 4, lượng máy xây dựng nhập khẩu về nước ta ở mức thấp  hơn so với cùng kỳ năm 2013, các tháng còn lại đều ở mức cao hơn so với cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong tháng 11/2014 đạt 1.337 chiếc với trị giá 28,04 triệu USD, tăng

20,13% về lượng và 14,47% về trị giá so với tháng trước. Tính chung trong 11 tháng năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta đạt 13.875 chiếc với trị giá 298.60 triệu USD, tăng 12,31% về lượng và 27,79% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Ước tính, cả năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta đạt 15.317 chiếc với trị giá 324,00 triệu USD, tăng 12,44% về lượng và 23,35% về trị giá so với năm 2013.

Năm 2015, thị trường bất động sản được dự báo là sẽ khả quan hơn. Tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến của chính phủ cho năm 2015 là 6,2%. Quốc hộ đưa ra chỉ tiêu CPI của năm 2015 không vượt quá 5%. Nếu CPI vẫn nằm ở mức thấp thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hạ trần lãi suất huy động từ mức 5,5% hiện nay để làm cơ sở cho việc tiếp tục giảm lãi suất cho vay, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí vốn và giúp tăng trưởng tín dụng. Nếu CPI 2015 giữ ở mức 4% thì trần lãi suất sẽ có thể được kéo xuống mức ít nhất 5% và duy trì được lãi suất thực dương 1%. Dự báo tín dụng bất động sản sẽ tăng khoảng 20%. Bên cạnh đó, trong năm 2015, sẽ có nhiều dự án giao thông lớn được triển khai. Với những yếu tố cơ bản trên, dự báo, nhu cầu về máy móc phục vụ cho ngành giao thông và xây dựng sẽ tăng nhẹ trong năm 2015. Dự báo, nhập khẩu máy xây dựng trong năm 2015 đạt trên 400 triệu USD.

Ba chủng loại máy xây dựng nhập khẩu về nước ta trong tháng 11/2014 đều tăng so với tháng trước; trong đó, tăng mạnh nhất là chủng loại xúc đào.

Thị trường cung cấp

Ba thị trường cung cấp nhiều nhất máy xây dựng cho nước ta trong tháng 11/2014 là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường này trong tháng qua đều tăng mạnh so với tháng trước. Đây cũng là 3 thị trường đạt lượng cung cấp trên 1.000 chiếc trong 11 tháng năm 2014.

Theo thống kê, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Nhật Bản trong tháng 11/2014 đạt 717 chiếc với trị giá 12,37 triệu USD, tăng 22,77% về lượng và 29,7% về trị giá so với tháng trước. Tính chung trong 11 tháng năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Nhật Bản đạt 7.598 chiếc với trị giá 121,06% triệu USD, giảm 2,65% về lượng nhưng tăng 25,03% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 11/2014, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Hàn Quốc đạt 261 chiếc với trị giá 7,43 triệu USD, tăng 76,35% về lượng và 52,44% về trị giá so với tháng trước; tăng 83,80% về lượng và 67,80% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 11 tháng năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Hàn Quốc đạt 2.015 chiếc với trị giá 55,60 triệu USD, tăng 33,09% về lượng và 18,56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

 

Lượng máy xây dựng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trong tháng 11/2014 đạt 166 chiếc với trị giá 3,63 triệu USD, tăng 21,17% về lượng và 55,60% về trị giá so với tháng trước; giảm 17,00% về lượng nhưng tăng 12,04% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc đạt 1.513 chiếc với trị giá 30,55 triệu USD, tăng 11,83% về lượng và 29,48% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh nghiệp nhập khẩu

11 tháng năm 2014 có gần 600 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta; trong đó, có 3 doanh nghiệp đạt trị giá trên 10 triệu USD, 78 doanh nghiệp đạt trị giá trên 1 triệu USD.

 

havimex.vn