Tin trong ngành

Masan chi tiền tỷ xây khu tái định cư, trường học tại dự án Núi Pháo Thái Nguyên

Sau khi thu hồi đất từ khoảng 3.000 hộ dân để thực hiện dự án Núi Pháo, Masan lập 3 khu tái định cư, hỗ trợ xây mới trường học, trạm y tế, đường dân sinh.
Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo nằm trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Với trữ lượng khoảng 52,5 triệu tấn quặng vonfram, florit, bismut và đồng, đây là một trong những dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam.Sau 5 năm Masan Resources tái khởi động với mức đầu tư trên 500 triệu USD, dự án Núi Pháo hoạt động theo nguyên tắc phát triển bền vững, gắn kết cộng đồng và đảm bảo các bên liên quan đều được chia sẻ lợi ích từ dự án. Công ty đã tuân thủ các quy định và áp dụng nguyên tắc xích đạo của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới trong việc thực hiện công tác môi trường, bồi thường, tái định cư và các yêu cầu về trách nhiệm xã hội khác.
Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo nằm trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Với trữ lượng khoảng 66 triệu tấn quặng đa kim gồm vonfram, florit, bismut và đồng, đây là một trong những dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam. Masan Resources đã đầu tư trên 500 triệu USD đưa dự án Núi Pháo hoạt động theo nguyên tắc phát triển bền vững, gắn kết cộng đồng và đảm bảo các bên liên quan đều được chia sẻ lợi ích từ dự án.
Để thực hiện dự án thì cần thu hồi đất từ khoảng 3.000 hộ dân, do đó, Công ty đã triển khai xây dựng 3 khu tái định cư gồm Khu tái định cư Nam Sông Công và khu tái định cư Hùng Sơn 3 tại thị trấn Hùng Sơn và khu tái định cư Đồng Bông tại xã Hà Thượng với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng; hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ như trường học, trạm y tế, đường dân sinh&.Khu tái định cư Nam Sông Công
Để thực hiện dự án, ban quản lý cần thu hồi đất từ khoảng 3.000 hộ dân. Do đó công ty đã triển khai xây dựng 3 khu tái định cư gồm khu tái định cư Nam Sông Công, khu tái định cư Hùng Sơn 3 tại thị trấn Hùng Sơn và khu tái định cư Đồng Bông tại xã Hà Thượng với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng trường học, trạm y tế, đường dân sinh… tại các khu tái định cư này.
Ngoài việc tạo chỗ ở ổn định cho người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án, công ty đã xây dựng hàng loạt mô hình phát triển cộng đồng, tạo sinh kế ổn định cho người dân mất đất như mô hình canh tác chè VietGap tại xã Hà Thượng, trồng rừng bền vững tại Tân Linh, lập quỹ vốn vay phục hồi kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đại Từ.
Cơ sở may bao bì, đồng phục bảo hộ cho chính dự án Núi Pháo tại xã Hà Thượng, tạo việc làm cho bà con nơi đây. 
Trong quá trình xây dựng mỏ và thực hiện việc vận hành nhà máy chế biến, Masan Resources và các nhà thầu của dự án đã sử dụng, tạo việc làm, thu nhập cho khoảng 3.000 lao động địa phương, trong đó có khoảng 1.000 người từ các gia đình bị ảnh hưởng do thu hồi đất cho dự án.Lao động phổ thông làm việc trên công trường
Trong quá trình xây dựng mỏ và thực hiện việc vận hành nhà máy chế biến, Masan Resources và các nhà thầu của dự án đã sử dụng, tạo việc làm, thu nhập cho khoảng 3.000 lao động địa phương, trong đó có khoảng 1.000 người từ các gia đình bị ảnh hưởng do thu hồi đất cho dự án.
Công ty không chỉ triển khai các công trình khai khoáng, nhà máy chế biến mà còn xây dựng các công trình phụ trợ như hệ thống xử lý nước thải và hồ chứa đuôi quặng.
Công ty không chỉ triển khai các công trình khai khoáng, nhà máy chế biến mà còn xây dựng các công trình phụ trợ như hệ thống xử lý nước thải và hồ chứa đuôi quặng.
Hoạt động lấy mẫu, đánh giá tác động môi trường tại mỏ Núi Pháo.
Hoạt động quan trắc tác động môi trường Công ty cũng hết sức chú tâm vào nghiên cứu, xử lý kịp thời và hợp lý các kiến nghị của các hộ dân địa phương liên quan tới công tác bảo vệ môi trường, bồi thường và giải phóng mặt bằng nên luôn nhận được sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ của cấp chính quyền huyện, xã và của các hộ dân.
Hoạt động quan trắc tác động môi trường được thực hiện thường xuyên.  
Masan Resources phát động chương trình trồng rừng trên địa bàn dự án.
Qua những nỗ lực trong lĩnh vực sản xuất, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh, Công ty đã được các cấp chính quyền, các bộ ban ngành ghi nhận.  Công ty đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư ghi nhận, trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng và đoạt giải thưởng Đổi mới công nghệ, hướng tới phát triển kinh tế xanh do Bộ TNMT và Báo TNMT tổ chức. Nui Phao Mining được vinh danh tại chương trình Đổi mới công nghệ, hướng tới phát triển kinh tế xanh do Bộ TNMT và Báo TNMT tổ chức
Công ty đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng” và đoạt giải thưởng “Đổi mới công nghệ, hướng tới phát triển kinh tế xanh” do Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức. 
 

 

Havimex.vn