Tin trong ngành

Hướng dẫn thay mới màng ni tơ máy khoan thủy lực

Nạp kiểm tra khí ni tơ trong bình chứa và thay mới màng ni tơ

1 Nạp kiểm tra khí ni tơ

Khi áp suất của ni tơ cao/ thấp không đủ có thể dẫn đến giảm lực khoan, rung lăc quá mức dây tuy ô và nóng búa khoan. Nếu vẫn cố tình vận hành màng ni tơ có thể bị phá hỏng. Nên dừng vận hành và kiêm rtra khí ni tơ hay màng ni tơ. Nếu cần thiết thay mới màng ni tơ.

Lắp van 3 đầu vào bình chứa khí ni tơ nếu ấn vào nút có thể kiểm tra áp suất khí ni tơ trong bình chứa

Đầu nối dây mềm và khí ni tơ có thể được nạp qua dây dẫn mềm

Vặn mở từ từ lie của bình gas trong khi ấn mạnh núm và nạp khí đạt 60bar

Vặn khóa lie của bình khí ni tơ và chỉnh áp suất về mức 57bar bằng cách mở van xả ( chỉnh bằng tay)

Vặn lại các núm nối với bình chứa

Xả hết áp trong van 3 đầu bằng cách mở đầu van xả

Nạp kiểm tra áp suất thấp của bình chúa

(3bar) theo cùng cách trên

2 Thay mới màng ni tơ (Áp suất cao/ Thấp thay giống nhau)

Tháo đầu van bằng khóa lục lăng 6mm

Xả hết khí ni tơ bằng cách ấn khoán lục lăng vào đầu cửa nạp. Nếu dầu lẫn vào điều đó có nghĩa là màng ni tơ bị hỏng

Tháo bình chứa ra khỏi than xi lanh

Kẹp bình chứa vào ê tô

Tháo vỏ ngoài bằng cờ lê 36mm

Nếu vẫn còn khí ni tơ vỏ ngoài không được tháo ra

Kiểm tra độ biến dạng của bề mặt

Bôi một lớp mỡ vừa đủ lên chỗ lên chỗ tiếp xúc của màng ni tơ

Đặt màng ni tơ lên trên

Bôi một lớp  mỡ vừa đủ lê phần tiếp xúc tại thân bình chứa

Khi lắp ráp chú ý không để bị lắp lệch

Havimex.vn