Tin trong ngành

Hướng dẫn bảo dưỡng mô tơ dẫn động di chuyển của máy khoan thủy lực

Công tác hướng dẫn thay dầu hộp số mô tơ dẫn động di chuyển của máy khoan thủy lực...

1 Thay dầu hộp số của mô tơ dẫn động di chuyển

Thay mới dầu hộp số của mô tơ dẫn động di chuyển sau 500h vận hành cho lần đầu và mỗi 1000h vận hành hoặc mỗi năm cho lần sau.

Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng để ốc xả hướng xuống dưới

Tháo ốc nạp và ốc xả bằng cờ lê 6 cạnh để dầu chảy ra

Lau sạch ốc xả quấn đệm ốc bằng băng teflon và lắp lại vào lỗ xả

Nạp dầu cho đến khi dầu tràn ra khỏi lỗ nạp

Vệ sinh sạch ốc nạp, ốc được cuốn đệm bằng băng teflon và được lắp lại vào lỗ nạp

Thay dầu cũng bằng cách tương tự cho cả bên phải và bên trái. Vận hành thiết bị để kiểm tra.

2 bảo dưỡng cụm phanh hãm

Khi xe máy được lai dắt bởi phương tiện khác trong tình huống khẩn cấp nhả phanh hãm. Ngoài ra chú ý tốc độ lai dắt phải không được vượt quá ½ tốc độ tối đa – tốc độ di chuyển của máy khoan vì mô tơ thủy lực và bộ phận giảm tốc bị quay cưỡng bức khi lai dắt.

Không được nhả phanh khi ở đường dốc vì sẽ rất nguy hiểm

Tháo bộ phận giảm tốc dẫn động bằng cờ lê lục giác 17mm

Tháo trục nhả phanh bằng bu lông M6

Lắp lại vỏ bên ngoài

Tháo phần bên kia tương tự

Havimex.vn