Tin trong ngành

Hòa Bình xin bổ sung dự án nhà máy xi măng Xuân Thiện - Hòa Bình vào Quy hoạch

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, bổ sung thêm dự án nhà máy xi măng và vùng nguyên liệu vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, bổ sung dự án nhà máy Xi măng Xuân Thiện - Hòa Bình có công suất 6,75 triệu tấn/năm và vùng nguyên liệu vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam và Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam; Dự án vôi và bột nhẹ suất 2,16 triệu tấn/năm và các mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu cho nhà máy vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


 
Đây là một trong những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hòa Bình phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư của tỉnh, khai thác được các thế mạnh sẵn có của địa phương.
 
Trước đó, ngày 24/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1860/TTg-KTN ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt, công bố khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. UBND tỉnh Hòa Bình cam kết đưa các vị trí xây dựng nhà máy xi măng, nhà máy vôi - bột nhẹ và vùng nguyên liệu để phục vụ cho nhà máy của Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam không vào khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định để đảm bảo thực hiện các thủ tục đầu tư.

Nguồn: Quỳnh Trang (TH/ MOIT)