Tin trong ngành

Hiện trạng công nghệ sản xuất các nhà máy xi măng của VICEM (P2)

Trong những năm qua, FLSmidth là một đối tác chiến lược quan trọng của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và là một nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế Giới về lĩnh vực sản xuất xi măng. Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên, FLSmidth sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá tổng thể hiện trạng công nghệ, thiết bị của tất cả các  nhà máy và trạm nghiền trong toàn Vicem.
Môi trường và các vấn đề phát thải trong tương lai

Trong tương lai, phát thải ra môi trường sẽ là vấn đề được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ. Khi so sánh chỉ tiêu phát thải mà Việt Nam và Trung Quốc quy định thì có thấy một thực trạng là: trong ngắn hạn, các nhà sản xuất xi măng ở Việt Nam vẫn chưa chủ động thực thi nghiêm túc và chưa có chương trình giám sát chặt chẽ lượng phát thải theo quy định.

Như vậy về trung hạn và dài hạn khi vấn đề phát thải được quan tâm hơn thì các nhà sản xuất xi măng phải:

- Trung hạn: phải chủ động giám sát chỉ tiêu phát thải;

- Dài hạn: đạt được các giới hạn thấp hơn.

 

 
Việc giám sát chặt chẽ môi trường phát thải, môi trường vận hành còn đem lại những hiệu quả nhất định đối với vận hành, đó là:

- Vận hành ổn định: 

- Thể hiện bằng O2 và CO. 

- Sẽ đạt mức NOx thấp.

- Giới hạn phát thải:

- Sẵn sàng giám sát.

-  Sẽ biết các bước cần thiết đối với các giai đoạn thực hiện. Và như vậy, các vị trí cần phải đo đạc như đã nêu ở Bảng 9: 

 

 
Những khuyến cáo của FLSmidth đối với nhà máy đã khảo sát

* Ngắn hạn:

- Tiêu thụ nhiệt cao

- Thực hiện giám sát và đo đạc tính toán cân bằng nhiệt thường xuyên.

- Lên kế hoạch từng bước cải thiện hiệu suất vận hành.

- Có chiến lược xử lý khí giả lọt vào hệ thống, giám sát khí lò để nung và ổn định lò tốt hơn.

- Đánh giá hàng tháng theo chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performace Indicator) và kế hoạch hành động để theo dõi cải thiện.

- Nâng cao chất lượng clinker.

- Khẩn trương thực hiện danh mục khuyến nghị của FLSmidth trong báo cáo đánh giá chất lượng clinker năm  2012 đối với Hoàng Mai.

* Trung hạn: 

-  Nâng cao việc giảm sát chủ động CO, O2 và NOx trong vận hành hàng ngày. 

- Đầu vào lò, tháp sấy phải giám sát CO và O2 tối thiểu. 

-  Cần giám sát phát thải NOx từ ống khói chính

-  Các thông số cần thiết giúp:

- Giữ lò vận hành ổn định với chi phí thấp hơn.

- Nâng cao chất lượng clinker, giảm nhiệt.

- Gạch chịu lửa sẽ tiết kiệm hơn do giảm nung quá nhiệt.

* Dài hạn:

- Phương án thứ nhất: Thay thế nhiên liệu – Xu hướng là sử dụng than Antraxit phẩm cấp thấp hơn (tuy nhiên phương án này gặp phải vấn đề là các hệ thống nghiền than hiện tại theo thiết kế ban đầu không đảm bảo năng lực nghiền đối với loại than phẩm cấp thấp).

- Phương án thứ hai: Nâng cấp hệ thống nghiền than ở tất cả các nhà máy.

- Tìm nguồn nhiên liệu thay thế (AF) 100% đốt than Antraxit như hiện nay.

*  Ví dụ:

- Nguồn trấu từ lúa gạo nếu có nguồn cung ổn định 40.000 đến 50.000 tấn mỗi năm có thể đảm bảo thay thế 10% than.

- Các phế phẩm nông nghiệp khác (như sơ, sợi, bã vỏ hạt điều), phụ phẩm công nghiệp (vụn vải, da giầy …) cũng là một nguồn nhiên liệu thay thế khả thi. 

 Kết luận:

- Kết quả khảo sát cho thấy ở tất cả các nhà máy đều gặp phải những vấn đề công nghệ, ở các dây chuyền khác nhau thì các “nút thắt” công nghệ khác nhau.

- Việc giải quyết tốt các “nút thắt” công nghệ sẽ góp phần tăng hiệu quả sản xuất. giảm chi phí giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo nên một quy trình sản xuất bền vững trong tương lai.

Chuyên gia FLSmidth sẽ tiếp tục cùng với Vicem khảo sát và đánh giá các nhà máy và dây chuyền còn lại của Vicem, dự kiến báo cáo tổng hợp sẽ được FLSmidth và Vicem thống nhất để từ đó có thể đưa ra những chương trình và kế hoạch hợp tác cụ thể giữa hai bên trong tương lai.
 
Havimex.vn