Tin trong ngành

Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, khai thác bể than sông Hồng

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), trực tiếp là Ban Quản lý dự án (BQLDA) bể than sông Hồng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thăm dò và khai thác thử nghiệm bằng công nghệ khí hóa than ngầm.
Tập đoàn cũng đã ký thỏa thuận với UBND tỉnh Thái Bình về đầu tư dự án thăm dò than và thử nghiệm khí hóa than ngầm tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2018.
 

 

Bên cạnh đó, TKV cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thẩm định, cấp phép thăm dò khoáng sản than tại khu Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình. Theo đó, việc thăm dò sẽ tiến hành trên diện tích 5,29 km², thời gian thăm dò là 48 tháng và trữ lượng đạt được dự kiến là hơn 236 triệu tấn. Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với TKV khẩn trương lập báo cáo chi tiết vị trí tọa độ và hiện trạng môi trường nguyên trạng tại khu vực mà TKV xin giấy phép thăm dò.

Tuy nhiên, theo BQLDA, hiện khó khăn lớn nhất là nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ thuật cao trong khi thông tin về công nghệ khí hóa than ngầm (UCG), công nghệ mới còn bị giới hạn. Các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ UCG về điều kiện địa chất mỏ tại bể than Đồng bằng sông Hồng chưa có các số liệu chi tiết để chứng minh. Do vậy, đơn vị đang tích cực chuẩn bị các dạng tài liệu địa chất bể than hiện có để thu thập, tổng hợp nhằm định hướng cho công tác lựa chọn địa điểm, xác định diện tích lập đề án xin cấp phép thăm dò.
 
havimex.vn