Tin trong ngành

Bổ sung dây chuyền 3 nhà máy Xi măng Thành Thắng vào Quy hoạch xi măng

Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 208/TTg-KTN gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hà Nam về việc bổ sung dây chuyền 3 nhà máy Xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.

          

                      Dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng của nhà máy Xi măng Thành Thắng

Xét Công văn số 122/BXD-VLXD ngày 20/1/2016, Công văn số 216/BXD-VLXD ngày 1/2/2016 của Bộ Xây dựng và Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 5/11/2015 của UBND tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung dự án dây chuyền 3 nhà máy Xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam có công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030, dự kiến vận hành sau năm 2021.

Theo đó, giao UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra , đánh giá năng lực của chủ đầu tư theo quy định và yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn thiết bị tiên tiến, hiện đại chú trọng giải pháp công nghệ đáp ứng các chỉ tiêu tiêu hao điện năng, nhiệt năng, nồng độ bụi khí thải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.


Nguồn: Quỳnh Trang (ximang.vn)