Tin nội bộ

Công tác hướng dẫn, vận hành máy khoan thủy lực JD-800E

Đội ngũ kỹ thuật Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thiết bị mỏ Hàn Việt hướng dẫn, vận hành máy khoan JD-800E tại công trường Công ty Sông Lam - Sơn La.

Ngày 15/07/2012, Đội ngũ kĩ thuật viên của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị mỏ Hàn Việt tiến hành công tác hướng dẫn vận hành máy khoan JD-800E tại Công ty Sông Lam - Sơn La.
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                havimex.vn