Tin nội bộ

Công tác bàn giao 04 Máy xúc đào Caterpillar

Ngày 30/09/2015, Đội ngũ kỹ thuật Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị mỏ Hàn Việt tiến hành bàn giao 04 Máy xúc đào Caterpillar. Bao gồm 01 Máy xúc đào Cat 330 BL, 01 Máy xúc đào Cat 330 DL, 02 Máy xúc đào Cat 345 BL II.

Đội ngũ kỹ thuật HAVIMEX tiến hành  bàn giao và hướng dẫn vận hành máy cho Đội ngũ vận hành của đối tác.

 

Havimex.vn