Tin nội bộ

Chuyến thăm và họp về phát triển dòng sản phẩm mới JD-2000 tại Hàn Quốc

Vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty thiết bị mỏ Hàn Việt đã có chuyến thăm và họp về phát triển dòng sản phẩm mới JD-2000 cùng với Ban lãnh đạo nhà máy JUNJIN CSM Hàn Quốc. 

Cuộc họp đã diễn ra thành công tốt đẹp, cuộc họp là tiền đề để 2 bên cùng nhau đưa ra những định hướng, chiến lược tốt nhất cho dòng sản phẩm mới Máy khoan thủy lực JD-2000 để có thể sớm đưa dòng sản phẩm này vào khai thác sử dụng tại thị trường Đông Nam Á.

                            Ban lãnh đạo Nhà máy JUNJIN CSM và đội ngũ kỹ thuật nhà máy

 Ông Ninh Anh Hải-TGĐ Công ty CP thiết bị mỏ Hàn Việt trong cuộc họp với lãnh đạo cấp cao Nhà máy 

                Đoàn lãnh đạo 2 Công ty thăm kho xưởng sản xuất máy khoan JD-2000,  

            hi vọng sản phẩm mới sẽ tạo được nhiều đột phá tại thị trường Đông Nam Á

 

                                                                                          havimex.vn