Tin nội bộ

Chuyến thăm thường niên của Ban lãnh đạo Hàn Việt tại Nhà máy DongYang Hàn Quốc

Trung tuần tháng 4 năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty thiết bị mỏ Hàn Việt đã có chuyến thăm thường niên với Ban lãnh đạo nhà máy DONGYANG chuyên sản xuất búa phá đá thủy lực và đầm rung thủy lực các loại tại trụ sở nhà máy ở Hàn Quốc.

Đây là cuộc họp thường niên giữa 2 bên, nhằm trao đổi tình  hình hoạt động kinh doanh trong thời gian vừa qua và xây dựng, triển khai kế hoạch mới trong tương lai.

Trung tuần tháng 4 năm 2015 , Ban lãnh đạo Hàn Việt đã có chuyến thăm thường niên nhà sản xuất DONGYANG

                DONGYANG chuyên sản xuất búa phá đá thủy lực, đầm rung thủy lwujc hàng đầu Hàn Quốc

                                  Các loại búa khoan thủy lực đang trong quá trình lắp đặt hoàn thiện

Búa khoan thủy lực sau khi lắp đặt hoàn thiện sẽ được kiểm nghiệm và kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng

                                     Mũi khoan lắp đặt cho các loại búa khoan thủy lực tương thích

 

                                                                                          havimex.vn