Tin nội bộ

Bàn giao máy khoan thủy lực JD-1300E cho công ty Nam Tiến

Công tác bàn giao và vận hành thử máy khoan thủy lực JD 1300E đã diễn ra tốt đẹp dưới sự chứng kiến của cả hai bên.

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  havimex.vn