Phụ tùng Furukawa

Phụ tùng Furukawa series

 

HÃNG SẢN XUẤT

NÉN KHÍ

THỦY LỰC

CHỦNG LOẠI MÁY

CHỦNG LOẠI BÚA

GHI CHÚ

 

x

 

PCR200E

PD200

 

 

x

HCR-C300S

HD300S

 

 

x

HCR-300

HD300

 

 

x

HCR-C500

HD500

 

 

x

HCR-500S

HD500S

 

 

x

HCR-9 SERIES

HD609-1

 

 

x

HCR-9 SERIES

HD609-2

HD609 Q.E.D

 

x

HCR-12 SERIES

HD612-1/HD612-2

 

 

x

HCR-12 SERIES

HD612-1/HD612-3

HD612 Q.E.D

 

x

HCR15-EDS

HD612-2

 

 

x

HCR15-EDS

HD615-3

HD615 Q.E.D

 

x

HCR10-DS

HD709

 

 

x

HCR-900

HD709

 

 

x

HCR-1200

HD712

 

 

x

HCR-1500

HD715

 

 

BÚA KHOAN HD 609 (MÁY KHOAN FURUKAWA HCR 9)

 

STT

CHI TIẾT

DANH ĐIỂM

ĐVT

GHI CHÚ

1

Cốc xoay

HD609-02012

Cái

 

2

Piston

HD609-01102

Cái

 

3

Màng nitơ

HD609-07006

Cái

 

4

Bạc trên bánh răng xoay

HD609-02003

Cái

 

5

Bạc dưới bánh răng xoay

HD609-02102

Cái

 

6

Bạc đầu búa

HD609-02202

Cái

 

7

Motor xoay

HD609-60001

Cái

 

8

Bạc chia dầu

HD609-01308

Cái

 

9

Bạc chia dầu

HD609-01309

Cái

 

10

Bánh răng xoay trung gian

HD609-02008

Cái

 

11

Bạc dẫn hướng

HD609-02002

Cái

 

12

Bộ phớt búa

HD609

Cái

 

 

BÚA KHOAN HD 712 (MÁY KHOAN FURUKAWA HCR 1200)

 

STT

CHI TIẾT

DANH ĐIỂM

ĐVT

GHI CHÚ

1

Cốc xoay

HD712-02025

Cái

 

2

Bạc đầu búa

HD712-02202

Cái

 

3

Piston

HD712-01101

Cái

 

4

Bạc dẫn hướng

HD712-01012

Cái

 

5

Bánh răng xoay trung gian

HD712-02007

Cái

 

6

Motor xoay

HD712-06001

Cái

 

7

Bạc trên bánh răng xoay

HD712-02023

Cái

 

8

Bạc dưới bánh răng xoay

HD712-02104

Cái

 

9

Bạc đồng dẫn hướng

HD712-02350

Cái

 

10

Bạc đỡ cốc xoay

HD712-02345

Cái

 

11

Bạc đồng dẫn hướng

HD712-02351

Cái

 

12

Màng nitơ

HD712

Cái

 

 

                                                                                                                                               havimex.vn

 

             Đường dây nóng:
   090.115.9999 - 090.458.1969
 
             0982 446 989               094 723 8540     
                     Kinh doanh  : 0945638389