Khách hàng

Danh mục khách hàng_2

 

STT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

MÁY KHOAN THỦY LỰC

/ MÁY XÂY DỰNG

BÚA PHÁ ĐÁ, ĐẦM RUNG

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG KHOAN

42

Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long 

Địa chỉ: Điện Biên

01 Máy khoan JD-1300E 

6/2017

 

43 Công ty CP Xây dựng Cường Thịnh 01 Máy khoan JD-1300E 7/2017