Búa Phá Đá Thủy Lực

PHỤ KIỆN KÈM THEO

STT

MÔ TẢ

SỐ LƯỢNG

1

Mũi búa

02 Cái

2

Đầu ống thủy lực

02 Cái

3

Bộ nạp khí Nitơ

01 Bộ

4

Bộ phớt

01 Bộ

5

Bộ dụng cụ sửa chữa

01 Bộ

6

Tài liệu hướng dẫn vận hành

01 Bộ

 

                                                                                           havimex.vn

Sản phẩm cung loại khác

             Đường dây nóng:
   090.115.9999 - 090.458.1969
 
             0982 446 989               094 723 8540     
                     Kinh doanh  : 0945638389